Представи за Тао

философия и религия


 
 


  

Началото на Таоистката Филисофия

Таоистите определят за техния първоначален основател Жълтия Император и дори по-назад във времето -Божествения Фермер. Те считат всички отшелници живяли под Петте Ти Владетеля, че са били от тяхното училище. Лу Шанг, първи министър на първия император от династията Шу и оснавател на Ч’и държавата, познат по-широко като Чианг Т’аи Кунг, е бил също таоистки мъдрец. Точното учение на тези древни мъдреци е доста двусмислено.

Истинското начало на Таоизма започва с Лао Дзъ, Старият Учител. Според  Су-мa-Ч'иен, историкът, който е живял в началото на първи век п.н.е. , Лао Дзъ, е бил официалния историк и пазител на тайните архиви на Чеу държавата. Той е бил по-възрастен съвременник на Конфуций и записва едно посещение, което Конфуций му е платил. Той също разказва за предаването от Лао Дзъ на пазенето на границата и писането на книгата му.

Историята ни разказва, че е имало още двама ранни таоисти в династията Чеу. Лao Лaй Цу, родом от държавата Ч’у е написал книга от петнадесет глави, която е била загубена. Друг таоист на име Лао Taн, който също е историк на императорския дом, живее в същата държава. Тези три таоистки мъдреци, които са живели 200 или повече години,  според историята, обикновено се смята, че са един и същ човек, който чрез своята мъдрост бил постигнал дълголетие. Поради тази причина някои съвременни учени поставят под въпрос самото съществуване на Лао Дзъ и преписват всичко на Лоа Тен, но по-просто и по-вероятното решение на объркването е да приемем историчността на всички тези трима мъдреци, но да дадем кредит за оригинала на написаното на Лао Дзъ и да се разглеждат другите двама като способни ученици и евентуални редактори на Лао Дзъ. Книгата в сегашния си вид не може да е била написана преди трети век приблизително, по времето на Лао Taн понеже е била гравирана върху каменни плочи, малко след това време. Тя може дори да съдържа някои от стиховете от Лao Taн без да се отнема от кредита, който принадлежи на Лао Дзъ. Съществуват редица легенди около името на Лао Дзъ, но които служат само за хвърляне на съмнение върху неговото съществуване.

Китайската идеограма за Тао е трудно да се преведе. Тя се състои от два знака: Шао, което означава да доведе, или главата; и Хсин, което означава, да ходят, или пътека. Tao, следователно, ще носи смисъла на "това, което ни кара да следваме пътеката." От там идва смисъла на Пътят, или Пътеката и второто значение, Закон или Метод. Има и трети смисъл, също така, Слово, или Да Говоря. Тао е една от най-старите и най-често срещаните думи, използвани в древната китайска литература. Терминът е бил използван дълго преди началото на таоистката философия. Същата дума се използва и в произведенията на Конфуций  и също толкова често. Но това са били таоистите, които са го разпространили, мистифицирали и дали смисъл който е, вместо практически метод за провеждане на живота, абстрактен и естествен ход на нещата, както и чистата природа на Вселената и на живота.

Концепция на Лао Дзъ за Тао е нещо безформено, безименно, невидимо, неописуемо. То съществува от преди създаването и ще съществува, след разпадането на всички неща. То няма нито начало, нито край , то никога не се променя , но е свидетел и издържа на всички промени. Тао е майка на всички вещества и е мотивът на всички движения . Това е единственият и абсолютен закон на Вселената . Концепцията на  Лао Дзъ за “Те” е , че това е силата на Тао , оригиналният характер на Тао , и следователно трябва да се практикува от всички човешки същества. Като следва това първично право и като живее в държава, в хармония с него, човек ще следва правилния начин на живот , който е ”Те” . Неговото виждане за Вселената се изразява с термина , Цу - ян , което означава , " само по себе си , така " , това означава, че е чист натурализъм . Всичко е такова, каквото е, поради собствената си природа и следва естествения си ход . Поради безкрайната верига от причини, следствия и условия то не може да бъде друго яче . Лао Дзъ не вярва в персонализиран Бог , нито дори в някаква върховна интелигентност , нито в каквато и да е крайна цел. Вселената е просто един вечен и постоянен поток. Той се движи с определена сила , в определена посока, съгласно определена формула, но без фиксирана цел. Неговият възглед за живота се изразява с термина  Wu-Wei , което означава , не прави нищо , или бездействие . Най-доброто нещо, което човек може да направи в живота е да не прави нищо, или възможно най-близо до нищо. Човек трябва да отразява стимулиращите и отзивчиви повици, но не трябва да надхвърля тази граница, нито да поема някаква част от действие, което може да си спести.

Лао Дзъ не е бил атеист , но неговата концепция за Бога и небето не е нищо повече от Природата . Той не е анархист, но неговата концепция за правителството е, че то мисли, според мисленето на хората и ги третира като малки деца. Той е категорично против войната и прибягването до контрол под всякаква форма, изразена със закон, религиозни ритуали или социални обичаи. Той е главен представител на отрицателната и пасивна фаза на китайската философия .

Редом с Лао Дзъ идва Чуанг Дзъ който е живял около сто години по-късно . Даденото му име е било Чу, фамилията му е Нан Уа . Той е родом от района Mенг, сега е част от Анхуей . Той е бил по едно време деятел в държавата Чи Юан. Запитан от краля на Чу да стане министър, той отказа и се оттегля , за да напише книга от петдесет и три глави, от които от времето на династията Хан само тридесет и три оцеляват до днес. Книгата е канонизирана от императорите Танг, които я наричат Нан - Уа Чен Дзин . Това е вторият най-важен текст от таоистката класика. Той е разделен на три части , от които първата част, състояща се от седем глави, е най-важната . Читателят ще намери в него по- дълбоки идеи и по-сложни дискусии, отколкото при Лао Дзъ .

Съществуват три други класически текста от значение. Лие Цу, от Лие Ю-Ку от държавата Ченг ; Вен Цу, от Чи-Ян от държавата Юех; и този на Кен-Пя Цу,  учен на държавата Лу.

Това са пет от класиците на таоизма. Що се отнася до тяхната автентичност има съмнения. Уен-Цу е най-старият и съдържа повече цитати от Лао Дзъ от останалите. Тези книги, както и други писмени документи от преди Източната Хан династия  и преди началото на таоизма като религия, са подходящи като източници за изследване на Тао философията.

Таоистите, и особено Лао Дзъ и Чуанг Дзъ, са представители на античната философия и са били много пасивни и неустойчиви . Те винаги са били най-радикалните лидери на мисълта срещу държавната религия, основана върху учението на Конфуций, срещу всяко военно подкрепено правителство и срещу всеки обществен ред, изграден върху конвенции. Те винаги са се застъпвали за свободното мислене и свободното преподаване и, в ранните дни, след отминаването на феодалната епоха, откриват нова ера в китайската цивилизация . Всички философски училища по тяхно време и след това, и това включва конфуцианизма, са попаднали под тяхното влияние . Нито един философ , колкото и различна да е неговата философия, никога не е оспорвал таоистката философия или нейните учители . Напротив , те всички признават в известна степен, че са произлезли от древните таоистки учения. Освен Тао религията, древните таоистки учения са имали много силно и постоянно влияние върху живота в Китай както в лично, така и в колективно отношение . Таоистки мисловни елементи лежат в основата на китайските характерни търпение , резервираност, егоизъм , спокойствие и доволство . Независимо дали тези характеристики са добродетели или не, именно в тези си качества китайските характеристики и таоистките учения са идентични . Въпреки, че и двете, таоизмът и конфуцианизмът, са преподавали едни и същи принципи на Тао и Те, с подобни определения в много отношения , конфуцианците в сравнение с таоистите са преподавали по-положително и активно представяне на тях. Конфуцианистите подчертават човешките дейности при формирането на цивилизацията, а таоистите съветват просто връщане към природата и вслушване в нейните закони. Следователно, конфуцианистките учени  от по-късните дни, са критикувани таоизма като едностранна философия, която е добра само за отшелничество  и е лоша за правителството. Някои таоисти са отговорили на това, казвайки, че самата природа е еволюция и никога не е в застой, и че техните учения са  по-мъдри, понеже съвпадат с природата, вместо глупаво да се  опитват да променят или ускорят естествения процес на нещата.

Идеята на Лао Дзъ за връщане към природата, обаче, е малко по-различна от това. Лао Дзъ пепоръчва пасивност, защото това е най-безопасното място, от което да се следва естествената еволюция, той се застъпва за простотата, защото тя е най-добрата нагласа на ума, за да се разберат съответствията. Той изобразява култивирането на Тао и Те първо в човека, след това в семейството, след това в града, след това в неговата държава, а след това и в целия свят, което връщгност и Конфуций преподава в същия порядък в неговия трактат  Великото Обучение. Лао Дзъ често обсъжда правителствени и държавни дела. Той използва често термина "перфектен Мъдрец “ и чрез него обикновено се отнася към владетеля. Чрез преглед на славните постижения на ранните Хан императори, които царували в съответствие с разбирането на  Лао Дзъ относно принципа на Тао, ние сме убедени, че таоистката философия, макар и отрицателна, не е само философия за отшелници.

ТАО РЕЛИГИЯ

Тао религията е много по-различна от философията, често дори става противоположна на нея и все пак тя продължавана я поддържа в името си и твърди, че е оригиналнато учение. Понякога това се дължи на включването на някои външни елементи, но в случая на таоизма в Китай, от началото до края той е бил местната  вяра. Отнело е около 650 години, считано от времето на Лао Дзъ до прокламацията на таоизма като религия, за това пълно преобразяване. Разликата между таоистката философия и таоистката религия е толкова голяма, че не може да се намери почти никаква връзка; в действителност,  съмнително e да има такава. Всички връзки заявявани от съвременните таоисти са несигурни и ненадеждни. Трансформацията, обаче, може да бъде проследена.

След смъртта на ранните таоистки учители, техните учения са били превзети и накрая доминирани от вярващите в "двете силни" и "петте елемента" (мъжка и женска;  земя, вода, огън, въздух, етер). От последните две са изникнали училища . Първото , Школа Ч'aн Вей, се смесва с едно конфуцианско училище и поражда магьосничеството. Второто, Школата Шен Хсиен, е доминирана от адепти в отделящи внимание на влианията "вятър и вода”  (Фaнг-ши), който практикували алхимия и изкуството на удължаване на живота. Първият император на династията Чин е станал жертва на тези адепти, изпрращайки навън емисари да търсят еликсира на живота. В западната династия Хан главният съветник на нейния основател, Чанг Лианг, е бил в дъното на тази доктрина, и императора У-ти бидейки особено привързан към нея, прави вяколто неуспешни опита да намери философския камък.

По времето на император Куанг-ву на източната династия Хан, в 34 п.н.е, Чанг Тао-Лин се ражда. На него се дължи основането на таоистката религия. Той е бил родом от провинция Чекианг, въпреки четой прекарал товечето от живота си в планината Дракон-Тигър в Kанг-си, където живее и преподава до изключителна старост, той прекарва голяма част от времето си в медитация и доживявя до 123 годишна възраст.

Изминал един век. Тогава става революцията на жълтие тюрбани, които са последователи на Чанг Тао-Лин, чийто лидер е негов потомък. Революцията скоро бива потушена, но разпространението на религията продължава сред по-ниските класи. Чанг Тао-Лин, който бил наречен  "Божествения Учител," по-късно бил почетен и тази титла  (Тян-ши) е направиена наследствена. Това таоистко папство още продължава и неговото седалище е в планините Дракон-Тигър. В Западната династия Чин,  се появяват двама независими адепти Яви (Ke-хун и Tao Хунг-Тинг), които са били известни с мъдростта си и с магическите си постижения. По-късно друг Небесен Учител се появява по времето на северната Династия Уеи, в северен Китай, който е бил високо ценен от татарските императори. Този човек беше K'у Ч'иен-чие от Чили и в следствие на неговото влияние, таоизма е издигнат за държавна религия за известно време. Това става във време (440 г.), когато будизмът е бил преследван, а конфуцианството пренебрегвано.

От основаването на династията Танг, поради факта, че нейния основател е твърдял, че е потомък на Лао Дзъ, таоистката философия и таоисктата религия са били високо почитани. Стария мъдрец, Лао Дзъ, е бил на почит, както и четири от  учениците му; много таоистки свещеници са призовани в двореца и им се дават високи държавни постове. В началото на династията на Северното Слънце, Ч'иен T’уан и Tинг Шао-Уей, двама големи даоистки учени , са били отличени от императорите T'aй Цунг и T'aй Дзъ . Философията наЧ'иен Туан е имала силно въздействие върху конфуцианизма и е пряко в основата на така наречената православна школа на таоизма . Императора Хуей Цунг от същата династия е бил известен покровител на таоизма . Той често е бил наричан краля на Тао. Той преорганизира Тао свещеничеството в двадесет и шест нива и двама висши свещеници са били направени министри на държавата. Той дори отива толкова далеч, че да поръча всички будисти да станат таоисти .Това става през 1119 год. По време на това възраждане на таоизма медитацията ( Чу Зан Ч'ун ) също се възражда . Първият монголския император Кублай потвърждава това таоистко папство и прави Чанг Цунг-ЙенаTsung, тридесет и шесто поколение от Чанг Тао -Лин , член на наследствената аристокрация ( 1275год. ) .

По време на династията Минг, известният таоист наречен Чанг Сан-Фенг е извикан от императора но нито веднъж не отговорил. Императора Чиа Чинг през дългото си царуване (1522-1566) е отдал специално внимание на таоистките дейности и нарежда жертвени пиршества навсякъде в империята. От Минг династията е създадено бюро в централното правителство, което да се занимава с таоистките дейности, наедно с подобно будистко бюро. Ддинастията Чинг запазва традицията и прави от наследника на Чанг Тао-Лин почетен управител и официален представител на правителството от четвърто ниво. Семейството на Чанг се е радвала на изключителни наследствени привилегии, нареждащи се само след тези на семейството на Конфуций.

В модерни времена имаме два големи клона на таоистките учения, Менг Йи и Чуан Чен. Първияо  е православната секта  и следва стриктно религиозните практики наЧанг Тао-Лин. Всеки от двата клона е разделен на по две училища. Двете учивища на православния клон се наричат Фу-лу и Ке Чиао, и двете са подчинени на папството основано през 1161год. от династията Ч’ин. Първият патриарх от първото ортодоксално училище е бил Лу Тунг-пин, пенсиониран учен от династията T’анг. Те са практикували магьосничество и всички дейности свързани с екзорсизъм и некромантия са предимно преписвани на тази секта; използвали са криптирани монограми,  обаяния, заклинания, амулети в службите си и са предизвиквали различни психически феномени. Масичката за спиритични сеанси “уижа” е бела тяхно изобретение и името произхожда от Фукиен. На мандарин се превежда Фу-чи. Второто ортодоксално училище, Ке Ч’иао, съсредоточават тяхното внимание върху изучаването на формите и ритуалите и изучаването на медицината. Те се интересуват също от таоистка литература и церемониали, които са били развити главно според будистки модели и тяхните костюми и церемонии са често елегантни и декоративни.

Първото от хетеродоксалните училища се нарича Лиен Янг, или Чен Янг и е посветено на практитата на физическата и духовната хигиена. Те вярват в укрепването на тялото и духа като средство за продължителен живот и за развитието на духа. Това се постига чрез тайна медитация и обмяна на вибрации. Метода Фанг Чунг Шу за развитие на вътрешния характер и учението за “сексуални“ трансформации (тайна и криптирана дума за позитивния и за негативния принципи) са важен елемент от тяхните практики. Второто от хетеродоскалните училища се нарича Фу-ших и техните интереси са свързани с медицинската наука и алхимията. Те считат, че животворните елементи на човешкото тяло могат да бъдат подхранвани чрез билково хранене или ментална или духовна сублимация. Те са  ценили оловото и живака като средства за превръщане в злато и приготвяне на елексир на живота. Много от тизи училища имат южни и северни дялове. По принцип, северните са по-материалистични, а южните по-идеалистични и по-малко формални.

Както казахме по-горе, Тао религията е една злоупотреба с таоистката философия. Ние не намираме нищо съществено, което да е общо между двете и в много отношения те са конфликтни. Това особено важи за ученията на Лао Дзъ и ортодоксалното папство. Истинската природа на таоистката религия е съчетание от древен анимализъм, спиритизъм, митология и популярните суеверия на деня. Нейната формулировка е била главно повлияна от императорското окуражаване, от адептите и от социалното възприемане на будизма. От древния анимализъм и будизма, Чанг Тао-лин е направил Тао религия, също както Мохамед е направил исляма от ранния юдаизъм и християнство. И двамата са заемствали чужди вярвания и са ги приспособили към родни идеи за обслужване на техните цели. В противоречие с атеистката тенденция на Лао Дзъ, Тао религията създава множество божества.  В противоречие с неодобрението му на имената и формите, те изработили обемни писания, ритуали и сложни церемонии. В противоречие с неговите препоръки за прост и спокоен живот, те подражавали на ранговете и стандарта на благородници и висши чиновници. Неразбиращи и игнориращи предупрежденията на Лао Дзъ относно алчността и похотта, много таоистки алхимични и “сексуално гравитиращи” практики се появяват преобразени в тайни учения и  криптирани изрази. От друга стррана, таоистката религия заема от будизма концепцията за “ трите тела” на Буда, но ги интерпретира според древното вярване за “трите чистоти”: Мъжественост(Чинг), Въздух(Ч’и) и Дух (Шен). Те изброяват осемте безсмъртни, и двадесет осемте звездни божества и изобразяват небесата според будистките писания, също приемат будистката практика да се извършва литургия за умрелите.

Различавайки се все пак от будистите, много ортодоксални таоистки свещеници изоставят храмовете си и братствата за да се оженят и да живеят обикновен живот. Таоистите често използват фамилните си имена и носят дълга коса. Почти няма таоистки монахини, или са много малко. През смените на династиите, особено между Минг и Ч’инг, много държавници, войници и учени са отказали да приемат Манчу обичаите и са станали таоисти, понеже последните са били единствените, на които се е разрешавало да продължават със старите традиции и да имат дълга коса. Странно, по време на скорошната революция, таоистите са били последни да отрежат опашките си.

Влиянието на таоистката религия в Китай не е толкова силна, колкото влиянието на будизма, или на Тао  философията, но всички популярни суеверия, практики и що се отнася до геомантна магия, включващи спиритизъм и шаманизъм, могат да се разглеждат като таоистки до дадена степен. Множеството революции под династията Ч’инг, освен Таи Пинг и мохамеданската, са били свързани малко или много с таоистките секти. Таоизма никога не е създал велика литература, или изкуство, както будизма, или конфуцианизма; никога не е бил религията на интелектуалните класи и винаги е бил гледан отвисоко от образованите.

/Извадки от Историчестите Есета на Кианг Канг-Ху/


натисни тук за текста на Тао Те Чинг на Лао Дзъ

Тао Те Чинг
 Лао ДзъTao_Te_Cing.html


понятие за Тао, обяснето от синолога Анри Борел

Wou Wei
Анри Борел
Vu_Uei.html