Тао Те Чинг

Из книгата на лао дзъ


 
 

  
TAO TE ЧИНГ


XXXI
ИЗБЯГВАЙКИ ВОЙНАТА
Дори и победоносните оръжия, из между оръжията, не са благословени. Всички хора в крайна сметка ги намразяват. Следователно, човекът, който следва Тао не се уповава на тях. Всички оръжия са неблагословени, те не са част от средствата на мъдрия човек. Той би ги използвал само в краен случай.
Мирът и спокойствието са ценени от мъдреца, дори, когато е победител, той не се радва, защото да се радваш за победата, е като да се радваш за убийството на хора. Ако човек се радва за убийството на хора, мислите ли, че той някога наистина щe овладее Империята?
При благоприятни работи мястото на честта е отляво, но в отразяващи се неблагоприятно неща мястото на честта е от дясно. 
Силния мъж, когато е в къщи цени лявото, като място на честта, но когато е въоръжен готов за война, той цени дясното, мястото на по-малка чест.
Така и погребалните церемонии са организирани. Мястото на подчининия военен офицер е също на ляво, а мястото на главния военен офицер е на дясно. Убиването на хора изпълва тълпите със скръб; ние обжалваме със сълзи, поради това и почитаме от дясно победителя, все едно той участва в погребение.

XXXII
ДОБРОДЕТЕЛТА (ТЕ) НА СВЕТОСТТА
Тао във вечния си аспект е неназоваем. Неговата простота изглежда незначителна, но целия свят не може да я контролира. Ако князе и царе го използват, всеки един за себе си ще осигури готова почит. Небето и Земята чрез него са в хармонично съчетание и правят капки сладка роса. Хората няма да имат нужда от управници, защото сами по себе си те ще бъдат праведни.
Веднага щом Тао се изрази в подредено творение, тогава става разбираем. Когато човек разпознае присъствието на Тао той разбира къде да спре. Знаейки къде да спре, той е извън опасност.
За да се илюстрира естеството на мястото на Тао във Вселената ще кажа: Тао е като ручеите и потоците в тяхната връзка с големите реки и океана.

XXXIII
ДОБРОДЕТЕЛТА (TE) НА РАЗГРАНИЧАВАНЕТО
Този, който познава другите е интелигентен; този, който познава себе си е прозорлив; този, който може да победи другите е силен, но този, който може да контролира себе си е могъщ. Този, който оценява доволството е богат.
Онзи, който се осмелява да действа е храбър, ако той може да поддържа позицията си, ще издържи, но този, който умирайки не погива, е безсмъртен.

XXXIV
СЪВЪРШЕНСТВОТО НА ДОВЕРИЕТО
Великия Tao е всепроникващт! Той може да бъде както на дясната ръка, така и на лявата. Всичко разчита на него за съществуването си, и той не ги проваля. Той придобива качества, но не ламти за титлата. Той с любов подхранва всичко, но не се позовава на правата на собственост. Той няма желания, той може да се сметне към малките. Всичко се връща към него, но той все така не претендира за правото на собственост. Той може да се сметне към великите.
Ето защо мъдрецът до края няма да се представлява като велик човек и по този начин ще изрази истинското си величие.

XXXV
ДОБРОДЕТЕЛТА (TE) ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА
Светът ще отиде при него, този който обхваща този Велик Принцип; те ще търсят и няма да бъдат наранени, те ще намерят удовлетворение, мир и покой.
Музика и лакомства привличат преминаващите хора, но видян в реалността, Тао е блудкав. В действителност той няма никакъв вкус; когато го погледне, човек не вижда достатъчно за да бъде оценен, когато човек се вслуша, едва може да бъде чут, но използването му е неизчерпаемо.

XXXVI
ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН ПАРАДОКС
Това, което има тенденция да се скъсява, трябва първо да бъде удължено; това, което има тенденция да отслабва, първо трябва да се подсили, това, което показва тенденция да се самоунищожи, трябва първо да бъде издигнато; това, което показва тенденция за разпръскване, първо трябва да бъде събрано.
Това е обяснението на привидното противоречие: нежното и отстъпващото завладява твърдото и силното (т.е., духът е по-силен от материята, убеждаване, отколкото сила). Рибата би била глупава да търси бягство от естествената си среда. Няма как да се спечели една нация, ако се принуди чрез демонстрация на сила.

XXXVII
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
Тао е очевидно неактивeн (Wu Wei) и все пак нищо не остава несвършено. Ако князе и царе желаят да се запази всичко в ред, те трябва първо да се променят. (Ако князе и царе последват примера на Тао, тогава всички неща ще се реформират сами.) Ако те все още желаят да променят, аз ще ги усмиря с простотата на неизказуемия Тао.
Тази простота ще приключи желанието, и ако желанието изчезне, настъпва спокойствие. Всички хора от самосебе си ще бъдат удовлетворени.


XXXVIII
ДИСКУСИЯ ОТНОСНО “TE”
Съществения Те не претендира със сила, и поради това е наистина добродетелен. Малката дабродетел никога не губи поглед от себе си и затова тя не е добродетел. Истинската добродетел се характеризира с липса на самоутвърждаване (Wu Wei ) и поради това е непретенциозна. Малката добродетел действа частично и по този начин е само претенциозност .
Висшата благосклонност действа , но не по този начин, че да стане претенциозна . Прекомерната правда действа, и по този начин се превръща в претенциозност Прекомерната коректност действа но там, където никой не и отговаря, тя простира ръката си да налага подчинение.
Затова, когато човек изгуби Tao все още има Те ; човек може да загуби Te, но благосклонността остава ; човек може да остави благосклонността и все още да държи на правдата ; човек може да загуби правдата, но благоприличието остава .
Коректността, сама, кара лоялността и добросъвестността да намалеят и станат сянка и това е началото на безредиците. 
Традицията е просто цветето на Тао и нейния произход е в невежеството .

Затова великия държавник съответства на духа, а не на външния вид. Той отдава значение на плододаването, а не почива върху показността на цвета. Той избягва простото благоприличие и практикува истинската благосклонност .

XXXIX
КОРЕНИТЕ НА АВТОРИТЕТА
Казано е от време оно, само тези, които постигнат единство постигат себепрозрение . . . . Небето е постигало единство и по този начин е пространство. Земята е постигала единство, като по този начин тя е солидна. Духът е постигал единство, като по този начин е станал ум. Долините постигат единство, затова реки текат през тях. Всички неща имат единство и по този начин имат живот. Принцове и крале, тъй като те постигат единство стават модели на поведение за нацията . И най-високото единството е това, което произвежда единство.
Ако небето не беше пространство, можеше да пропадне, ако земята не беше твърда, можеше да се огъне. Ако духовете не са били обединени в ума, те можеше да изчезнат, ако долините не се бяха адаптирали към реките, те щяха да пресъхнат. Ако всичко не беше за живота, то щеше да изгори. Дори князе и царе, ако се надценяват и престанат да бъдат модели, много вероятно е да паднат .
Затова благородниците намират своите корени сред обикновените хора; Високото е винаги основано на ниското. Причината, поради която князе и царе говорят за себе си като сираци, подчинени и недостойни, е защото те признават, че техните корени се спускат надолу към обикновенния живот; не е ли така?
Ако файтон стане на парчета вече не е превозно средство, неговото единство си е отишло. Истинското себепрозрение не желае да бъде надценявано като скъпоценен камък, нито да бъде подценявано както обикновенния камък.

XL
ИЗБЯГВАЙКИ ДЕЙНОСТТА
Оттеглянето е характеристика на Тао, тъй както слабостта изглежда е характеристика на неговата активност.
Небето и земята и всичко, са направени от съществуване, но съществуването идва от небитието.

XLI
НЕРЕАЛНОСТТА НА ПОВЪРХНОСТНОСТТА
Учен от по-висок ранг, когато размишлява върху Тао, той усърдно го практикува; Посредственияг учен, слушайки Тао, понякога го следва и понякога го губи; учен от по-нисък ранг, слушайки Тао го усмива. Ако не е усмиван така, той не може да се счита за Тао.
Затова писателят казва: тези, които са най-просветени от Тао са най-неясните.Тези, които са напреднали в Тао са най-отдръпнати. Тези, които са най-добре водени от Тао са най малко предразполагащите.
Високата добродетел (Те) прилича на смирена долина; най-белите (безгреховните) много вероятно ще бъдат опозорени; Най широката добродетел подобава на неефикасността. Най-силно установената добродетел подобава на вялостта. Простото целомъдвие прилича на каприз, най-големия квадрат няма ъгъл, най-големия съд никога несе напълва. Най-големияг звук е липсатата на говор, най-голямата форма е безформена. Тао е непроницаем и без име, и въпреки това, именно само този Тао дава и завършва.

XLII
ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА TAO
Тао дава единство; единството дава дуалност; дуалността дава троицата; Троицата дава всички неща. Всички неща носят негативния принцип (ин) и обгръщат позитиния принцип (янг). Нематериалната жизненост, третия принцип (чи) ги прави хармонични.
Нещата, които са мразени от обикновените хора, именно онези наричани сираци, низшестоящи и без стойност са съвсем същите неща, които князе и царе вземат за титли. Има някой неща, които печелиш да изгубиш, и губиш да спечелиш.
Аз уча на същите неща, преподавани от другите. Но силните и агресивните да не се надяват на естествена смърт (тоест, самоуверените преподаватели не успяват). Единствено аз разяснявам основите на доктрината на Тао.

XLIII
ФУНКЦИЯТА НА УНИВЕРСАЛНОТО
Най-крехките неща на Творението се състезават с най-твърдите.
Нематериалното съществувание навлиза в най-непроницаемото
Следователно, аз разпознавам предимство в доктрината на недействието (wu wei) и на неговоренето. Но малко са тези по света, които постигат предимството на нетвърдението (wu wei) и тишината.

XLIV
НАСТАВЛЕНИЯ
Кое е по-близо, името или човека? Кое е повече, личността или имането? Кое е по-болезнено, да спечелиш или да изгубиш?
Крайното снизхождение със сигурност предполага пилеене. Крайното презапасяване със сигурност приканва сериозни загуби.
Задоволения човек не е презиран. Когато човек знае кога да спре, тогава той не е застрашен; понеже той ще може да продължи.

XLV
ДОБРОДЕТЕЛТА (TE) НА ВЕЛИЧИЕТО

Прекомерната перфектност не изглежда перфектна, нейната функция не е изчерпана. Прекомерната пълнота изглежда празна, нейната функция на е упражнявана.
Прекомерната праволинейност изглежда крива; голямото умение, тромаво, а прекомерното красноречие, заекващо. Движението побеждава студа; спокойствието побеждава жегата. Не величието, а чистотата и яснотата са световния стандарт.

XLVI
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЖЕЛАНИЕТО
Когато светът се отдаде на Tao, състезателните коне ще бъдат използвани, за да теглят тор. Когато светът игнорира Тао, военните коне ще пасат на общинската мира. Няма грях по-голям от желанието. Няма нещастие по-голямо от недоволството. Няма бедствие по-голямо от користолюбието (трупането на вещи).
Следователно, да познаеш прекомерното задоволство означава просто да си доволен.

XLVII
ДА ВИЖДАШ ДАЛЕЧНОТО

Без да излизам извър прага, аз опознавам света. Без да поглеждам през прозореца, аз долавям небесния Тао. Колкото повече се скита човек в далечното, толкова по-малко знае.
Следователно мъдрецът не скита наоколо, а разбира; не вижда нещата, но ги определя; не полага усилия, но постига.

XLVIII
ДА ЗАБРАВИШ ЗНАНИЯТА
Този, който се опитва ежедневно да учи, напредва в ученето. Този, който ежедневно практикува Тао, намаля в него. Отново и отново той се смирява. Така той постига недействието (wou wei). Той практикува недействието, но все пак нищо не остава несвършено.
За да управлява империята, човек няма нужда да прилага стратегии и заучени умения. Ако той прилага стратегии заучени умения, то следователно не е способен да командва империята.

XLIX
ДОБРОДЕТЕЛТА (TE) НА ДОВЕРИЕТО
Мъдрият човек няма фиксирано собствено сърце; в сърцата на хората той набира своето. На доброто отвръща с добро; на недоброто също отвръща с доброта, понеже “Т” е е доброта. На верните той отвръща с вярност, на неверните също отвръща с добра воля, понеже “Те” е добросъвестно.
Мъдрият човек живее в света, но живее внимателно, занимава се със света предпазливо. Той универсализира сърцето си; хората го дебнат и одумват, но той се отнася с тях като със свои малки деца.

L
ДА ЦЕНИШ ЖИВОТА
Живота е да вървиш навън; смъртта е да се завърнеш у дома. От десет, трима търсят живота, трима търсят смъртта и трима умират. Каква е причината? Тя е защото те са в житейското преживяване. (Само един е безсмъртен) .
Чувам да казват, че мъдреца, когато пътува, никога не е нападан от носорог или тигър, и когато срещне войници не се страхува от оръжията им. Носорогът не би намерил къде да го намушка, нито тигърът къде да забие ноктите си, нито пък войниците къде да го ранят. Каква е причината? Тя е защото е неуязвим.

LI
“TE” Е КАТО БОЛНОГЛЕДАЧКА
Тао дава живот на всички същества; Те ги храни; материалноста им дава форма, енергията ги завършва. Следователно измежду всички неща няма нито едно, което да не почита Тао и да не цени Те. Честта на Тао и уважението към Те никога не са принудени, те винаги са спонтанни. Така Тао им дава живот, но Те ги обгрижва, отглежда, подхранва, завършва, позволява им да узреят, отглежда ги и ги защитава.
Тао им дава живот, но не претендира за собственост; Те ги оформя но няма претенции към тях, отглежда ги, но не ги управлява. Това е дълботака жизненост (Те).

LII
ВРЪЩАНЕ КЪМ НАЧАЛОТО
Когато творението започнало, Тао е станал майка на света. Когато човек знае своята майка той знае също, че е неин син. Когато той осъзнае, че и е син, ще държи на нея и до края на живота си ще бъде извън опасност.
Този, който затваря устата си и вратите на сетивата си, винаги ще бъде далеч от опасност до края на живота си. Този, който отваря устата си и се меси в аферите не може да се предпази от неприятности, дори до края на живота си.
Когато човек осъзнаваш своята незначителност, това е просветление. Да запазиш нечия симпатия, това се нарича сила. Този, който използва светлината на Тао се завръща към просветление чрез Тао и не се обрича на гибел. Това се нарича да практикуваш вечното.

LIII
ПЕЧЕЛБАТА ОТ ПРОНИЦАТЕЛНОСТТА
Дори и човек да има малко знания, той може да броди по пътеките на великия Тао; Това, от което трябва да се пази само, е самоизтъкването.
Великият Тао (Път) е много прост, но хората предпочитат страничните пътеки. Когато двореца е великолепен, много вероятно е полето да е буренясало, а хамбарите да са празни. Да се кичиш с орнаменти и ярки цветове, да носиш остри мечове, да прекаляваш е яденето и пиенето и да имаш пълна съкровищница означава да познаваш гордостта на крадеца. Това е противно на Тао.
LIV
 РАЗВИВАНЕ НА ИНТУЦИЯТА
Нещо, което е добре засадено е трудно да се изкорни, Нещо, което е добре пазено е трудно да се отнеме. Ако човек има синове и внуци, предлагането на преклонение пред дедите няма да престане току така.
Този, който живее според Тао и го пази в себе си показва, че неговото Те е истинско. Семейството, което живее според Тао, показва, че тяхното Те и в изобилие. Когато градчето живее според Тао, то означава, че неговите жители имат трайно Те. Държавата живееща според Тао показва, че нейнато Те е плодотворно. Империята живееща според Тао, разкрива,че Те е универсално. Следователно, един човек се превръща в проверка за другите хора, едно семейство за другите семейства, един град за другите градове, една страна за другите страни и една империя за всички империи.
Кат да разбера, дали тази проверка е универсална? От същия този Тао.

LV
ПРОВЕРКА НА МИСТЕРИОЗНОТО
Същтността на Те е сравнима с вкуса на младо момче. Отровните насекоми нама да го ужилят, диви животни няма да го уловят, хищтни птици няма да го нападнат. Костите са крехки, мускулите са нежни, но захвата му е здрав.
Той все още не знае за половата връзка, но независимо от това има перфектни органи. Духът му е мъжествен, наистина. Може да хлипа и да плаче по цял ден без да пресипне, хармонията му (на дете) е наистина перфектна!
Да разпознаеш този хармония (на растежа) е да познаваш вечното. Да познаваш вечното е да познаваш прозрението. Да дадеш растеж на живота е да познаваш блаженството. Да осъзнаваш вътрешното изобилие е сила. Нещата, които са се развили напълно започват да се разпадат, те са обратното на Тао. Обратното на Тао скоро престава.

LVI
“TE” НА МИСТЕРИОЗНОТО
Който знае, не говори; който говори, не знае. Мъдрият човек си затваря устата и вратите (на сетивата). Той омекотява остротата си, разплита възлите си, притъпява блясъка си и се слива с мистериозното.
Той е неспособен да облагодетелства или мрази; той не може да бъде засегнат от полза или наранен; той не може да бъде почитан или унизен. Затова, той е почитан от всичко.

LVII
НАВИКЪТ НА ПРОСТОТАТА
Империята е управлявана с правда; армията е водена с умение; хората са ръководени без да се прибягва до дипломация. Как знам това? От същия този Тао.
Колтото повече ограничения и забрани имат хората, толкова по-бедни стават те. Колкото повече оръжия имат хората, толкова по-объркана е държавата. Колкото повече хора са хитри и лукави, толкова повече необичайни неща се появяват. Колкото повече закони и заповеди са издадени, толкова повече крадците и разбойниците ще изобилстват.
Следователно мъдрецът казва: ако един управник упражнява “wou wei” хората ще се оправят от самосебе си. Ако обичам спокойствието, хората ще станат праведни от саме себе си. Ако аз избягвам печалбарството, хората от самосебе си ще станат благоденстващи. Ако огранича желанията си, хората от самосебе си ше станат семпли.

LVIII
АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЯНАТА
Когато една администрация е ненатрапчива, хората са семпли. Когато администрацията се бърка много в живота им, хората обедняват. Мизерията, уви поддържа щастието. Щастието, уви, прикрива мизерията. Кой поднава границите си? Това никога не престава. Нормалното става ненормално. Доброто на свой ред става нещастно. Объркаността на хората се чувства ежедневно дълго време.
Ето така мърдрият човек е (като) на квадрат, което не реже никой (с неговите ъгли); (като) ъгъл, което не наранява никой (с остротата си). Той е праволинеен, но не си позволява прекомерно, той е светъл, но не заслепява.


Tao_Te_Cing_4.htmlTao_Te_Cing_4.html