Тао Те Чинг

Из книгата на лао дзъ


 
 

    TAO TE ЧИНГ


IV
TAO,  БЕЗ ПРОИЗХОД

Tао изглежда е празнота, но тя никога не се изчерпва. О, той е дълбок! Той изглежда е предшествал всичко. Той притъпява собствената си рязкост, разкрива собствените си окови, омекотява собствената си яркост, идентифицира себе си със собствения си прах.
О, той е тих! Оказва се безкраен; аз не знам от какво е произлязъл. Той изглежда предшества и Господа.

V
БЕЗПРИСТРАСТНОСТ
Небето и земята не са като хората, те са безпристрастни. Те разглеждат всички неща като незначителни, като че ли са играчки, направени от слама. Мъдрият човек също е безпристрастен. За него всички хора са еднакви и без важност. Пространството между небето и земята е като мях, то е празно, но не се срива; то подвига все повече и повече въпроси. Една клюка скоро става празна, съмнително е, дали тя може да бъде безпристрастна.

VI
БЕЗКРАЙНОСТТА НА ТВОРЧЕСКОТО УСИЛИЕ
Духът на преходните неща, казват, е безсмъртен, той се нарича Мистериозният. Мистириозното е типично за източника на небето и земята. Той постоянно се раздава, без никакво усилие и никога не се изчерпва.

VII
СМИРЕНИЕ
Небето е вечно, земята е трайна. Причината, поради която небето и земята са вечни и трайни е, че те не живеят за себе си; това е причината, която те винаги ще спазват.
Ето защо мъдрецът ще запази личността си извън полезрението  и поради това той ще стане забележим. Той подчинява личността си и поради това тя е предпазена.
Не е ли именно защото той е незаинтересован, че собствените му интереси са запазени?

VIII
ПРИРОДА НА ДОБРОТАТА
Истинската доброта е като водата, в това тя е от полза на всичко и не вреди на нищо. Подобно на вода тя винаги се стреми да заеме най-ниското място,  мястото, което всички други избягват. В това тя е много сходна с Тао.
За жилище тя предпочита тихата поляна, за сърце средата на водовъртежа. В щедростта тя е любезна; в речта тя е искрена; във властта е реда; в управлението е способността; в движението е ритъма
Тъй като тя винаги е миролюбива,  никога не е смъмрана.

IX
УМЕРЕНОСТ
Ако човек продължи да пълни една кофа, след като е вече пълна с вода, ще стане разхищение. Ако продължи да точи брадва, след като вече е остра, много скоро ще я износи.
Кой може да защити обществена зала претъпкана със злато и скъпоценни камъни? Гордостта от богатство и положение води до собственото нещастие. За да спечелят истински заслуги, за да се запази само слава, личността трябва да се отдръпне. Това е небесния Тао.

X
КАКВО Е ВЪЗМОЖНО
Чрез търпение духовете на животните могат да бъдат дисциплинирани. Чрез самоконтрол човек може да изглади характера си. С голямо внимание на волята, завладяваща любезност, човек може да стане като малко дете. Чрез пречистване на подсъзнателни желания, човек може да бъде без недостатък. В управлението на страната си, ако мъдрия държавник обича народа си, той може да избегне принудата.
При оценяването на награди, мъдрият държавник ще действа като квачка. Докато рязко прониква във всеки ъгъл, той ще дава вид ,че нищо не подозира. Докато стимулира и изхранва хората си, той ще произвежда, но без гордост от собствеността. Той ще бъде от полза, но без претенции за награда. Той ще убеждава, но няма да принуждава със сила. Това е най-дълбоката добродетел.

XI
СТОЙНОСТТА НА НЕСЪЩЕСТВУВАНИЕТО
Въпреки, че колелото има тридесет спици, неговата полезност се крие в празнотата на главината. Стомната е направена от ваяна глина, но ползата и се определя от вместимостта и. Една стая се прави чрез изрязване на прозорци и врати в стените, но стойността и се измерва в пространството съдържащо се между стените. По същия начин материята е необходима за формата, но стойността на реалността се крие в нейната нематериалност.
(Или казано по друг начин: материалното тяло е необходимо за съществуването, но стойността на живота се измерва с нейната нематериална душа.)

Tao_Te_Cing_2.htmlTao_Te_Cing_2.html